Adatkezelési tájékoztató

A Biggeorge Property Zrt és a BN Zrt tájékoztatja a www.sasadliget.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen ( továbbiakban: Info tv.) alapszik.

1. Adakezelők

Az adatkezelő a Biggeorge Property Zrt és a BN Zrt (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) közösen (továbbiakban együtt Biggeorge Property).

2. A kezelt adatok köre:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • keresett lakás mérete
  • lakcím

A látogató a honlapon történő regisztrációval vagy az ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Biggeorge Property a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

3. Az adatkezelés célja

A Biggeorge Property márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások termékek ügyfelekkel való megismertetése hírlevél küldésével illetve ajánlat megküldésével elektronikus vagy postai úton.

4. Az adatkezelés jogalapja

A www.sasadliget.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.sasadliget.hu honlapot a Biggeorge Property Zrt (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Biggeorge Property harmadik személynek nem továbbítja.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Info tv. 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-91887/2015. — hírlevél kiküldése céljából kezelt adatbázis.

7. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Biggeorge Property által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Biggeorge Property az info@sasadliget.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
A Biggeorge Property a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

8. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Sárfy Krisztina

Sárfy Krisztina

Vezető értékesítő
+36 70 454 30 20

sarfy.krisztina

Gaál Nikolett

Gaál Nikolett

Vezető értékesítő
+36 70 454 07 17

gaal.nikolett

Szabó Atilla

Szabó Atilla

Vezető értékesítő
+36 70 454 30 01

szabo.atilla

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

ÉRTÉKESÍTÉSI IRODA
1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 1. emelet.

NYITVA TARTÁS
H-P: 9:00-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Előre egyeztetett időpontban

TELEFON
+36 1 611 72 22

REMÉLJÜK, HAMAROSAN ÖNT IS A SASAD LIGET LAKÓI KÖZÖTT KÖSZÖNTHETJÜK!